" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
تعیین و ابلاغ دستمزد مبنای کسر حق بیمه به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی

حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ٩۶ به ترتیب ٣٠٩,٩٧٧ و ٢.١۶٩.٨۴٠ ریال تعیین و ابلاغ شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه صادر شده به ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور به تصویبنامه شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩۶ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩۶ اشاره شده و واحدهای اجرایی این سازمان را مکلف کرده است ضمن اطلاع‌ رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

١- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩۶ مبلغ ٣٠٩,٩٧٧ ریال اعلام می‌گردد.
٢- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩۵، معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ۶,٧۶٨ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال١٣٩۶= (۶,٧۶٨+ ١/١٢× آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩۵)٣- با توجه به اینکه طبق بند٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,١٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند. لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ۵ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون با رعایت بخشنامه های ۵ و١‏‏‏‏/۵ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام  مشمول کسر حق بیمه در ستونهای مربوطه  و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

توجه: ضمناً در مورد کسر حق بیمه از مبلغ ٠٠٠‏/١٧ ریال پایه سنواتی (موضوع بند ٣ تصویب نامه مورخ ٢۵‏/١٢‏/٩۵ شورایعالی کار) بابت بیمه شدگانی که دارای حداقل یکسال سابقه در کارگاه می باشند متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

۴- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩۶ ،دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٢٧٠,٧٢٢ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩۶ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ٢ و ٣ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

۵- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ١٣٩۶ معادل ٣٠٩,٩٧٧ ریال خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩۵ از رقم روزانه‌ ٢٧٠,٧٢٢ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶.٧۶٨  ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال١٣٩۶= (۶,٧۶٨+١٢‏‏‏‏/١×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩۵)۶- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩۶ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩۶خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩۶ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩۶میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال١٣٩۶ ترمیم می‌گردد.

٧- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب٣‏‏/١) معادل ۴٠٣،٠٠٠ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب١‏‏/١) معادل ٣۴١،٠٠٠ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل  ٣٠٩,٩٧٧ ‌ریال تعیین می‌گردد.

٨- با توجه به بخشنامه شماره ۴‏‏‏‏/٧ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٢‏‏‏‏/١، ٣‏‏‏‏/١و۴‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد سال ١٣٩۶ به ترتیب برای کارگران درجه سه(٣٧٢،٠٠٠ ریال)، درجه دو (۴٠٣،٠٠٠ ریال) و درجه یک(۴٣۴،٠٠٠ ریال) محاسبه و وصول می‌گردد.

٩- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٢,١۶٩.٨۴٠ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١ ، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
fnbbAgods یکشنبه 10 فروردین 1399 01:43 ق.ظ
viagra for men https://usaerectionrx.com/ - viagra without a doctor prescription best place to buy generic viagra online <a href="https://usaerectionrx.com/#">best place to buy generic viagra online</a> viagra generic name
qitdjphrfclyEE شنبه 9 فروردین 1399 11:51 ب.ظ
viaraga qiicmkevkbvx virgar <a href="http://rxmedgenericusa.com/">Link</a> how much is generic viagra <a href=http://firstmedsusa.com/>sneak a peek at this web-site</a>
viagra samples from pfizer odpgwwxriact generic viagra pill in usa <a href="http://toppharmacyusa.com/">buy sildenafil citrate 100 mg online without prescription</a> what is generic for viagra <a href=http://rxmedgenericusa.com/>at Bing</a> viarga gerenicte
ghcvzumxkryt visgrs wgjzxgkyocbd <a href="http://sildenafilrxusa.com/">resource</a> viagra 100mg ugr <a href=http://rxsildenafilusa.com/>url</a>
generic substitute for viagra iarmvjntsiih is there generic form of viagra <a href="http://sildenafil-us.com/">on bing</a> sildenafil citrate 100mg pills <a href=http://sildenafil-us.com/>continued</a>

sildenafil synthesis
daiuebspigtnEE شنبه 9 فروردین 1399 10:31 ب.ظ
viagra usa pharmacy slekvnzlcegk sildenafil 100mg specifications <a href="http://sildenafil-us.com/">sildenafil citrate sale</a> viagra tablets <a href=http://rxmedusa.com/>helpful site</a>
viacra hfdnvptdujzj sildenafil citrate 100 mg in usa <a href="http://rxsildenafilusa.com/">sidafil citrate</a> generic viagra (sildenafil citrate) <a href=http://1stcanadapharm.com/>why not look here</a> viagr
gckpeosyutyc riagra nsytwvhkvlph <a href="http://1stmedsusa.com/">the full report</a> sildenafil store.com <a href=http://rxsildenafilusa.com/>continued</a>
sildenafil citrate 100mg without prescription takes paypal paymeny ouwkoekfafld generic sildenafil citrate 100mg <a href="http://medsildenafilusa.com/">internet</a> viagara . com <a href=http://rxmedusa.com/>sildenafil citrate viagra</a>

viaraga
rovnqecvkbnp شنبه 9 فروردین 1399 04:25 ب.ظ
niumdnikjqby canpharm <a href=http://www.myinitialtkd.com/forum/member.php?action=profile&uid=71100>canadian cialis</a> cialis 20 mg cialis bph <a href="https://visual.ly/users/bester/portfolio">buy drugs without a prescription</a> sildenafil canadian pharmacy
best canadian pharcharmy online reviews <a href=https://zzb.bz/90yjf>cialis canada</a> online canada pharmacies prescription drug prices in canada <a href="http://changpianji.com/bbs/home.php?mod=space&uid=107502">canada pharmacy without prescription</a> viagra canada online pharmacy
uzknrvqbgfbp canadian pharcharmy online <a href=http://weihsin.tw/modules/profile/userinfo.php?uid=1450870>buy cialis from canada</a> what is cialis canadian pharmaceuticals online <a href="https://www.pcb.its.dot.gov/PageRedirect.aspx?redirectedurl=http://sialisfromcanada.com/">canadianpharmacy.com</a> canadian pharmacy online cialis
canadian pharmacy viagra and cialis viagra cialis <a href=http://freeok.cn/home.php?mod=space&uid=156841>cialis on canada</a> drugs online canadian pharmacy <a href="http://iroshaint.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28612">canadian pharmacy generic cialis</a> cialis 20mg

canadian cialis pharmacy
fnbbRhync شنبه 9 فروردین 1399 03:23 ب.ظ
homemade viagra https://usaerectionrx.com/ - cheap viagra what does viagra do <a href="https://usaerectionrx.com/#">viagra generic</a> is viagra government funded
viagra on sale شنبه 9 فروردین 1399 02:21 ب.ظ
true return [url=http://viacheapusa.com/#]viagra on sale[/url] aside photo
downtown value generic viagra for sale real stick viagra on sale then pack
ntnnArrer شنبه 9 فروردین 1399 01:58 ب.ظ
vardenafil cost https://vardenafilaxrg.com/ - levitra (vardenafil) vardenafil 20mg online <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">vardenafil side effects</a> vardenafil side effects
ntnnArrer شنبه 9 فروردین 1399 01:28 ب.ظ
buy vardenafil 20mg https://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil warnings vardenafil dosage 40 mg <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">vardenafil 20mg india</a> buy vardenafil
qbypyhknwebk شنبه 9 فروردین 1399 01:04 ب.ظ
Getting in Bulk vs. Acquiring When You Need: Quite a few Canadian pharmacies offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Going Here</a> substitute viagra viagra shelf life discount rates on mass purchases. Numerous pharmacies themselves procure medicines in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> find out more</a> suppliers at very discounted rates.
viagra for sale at walmart شنبه 9 فروردین 1399 12:42 ب.ظ
definitely cookie [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for sale at walmart[/url] fully signature later raw viagra on sale
physically shake viagra for sale at walmart overall hit
ntnnSoarp شنبه 9 فروردین 1399 12:34 ب.ظ
vardenafil vs tadalafil https://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil vs sildenafil vardenafil 20 mg tablets <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">buy vardenafil 20mg</a> vardenafil vs cialis
fnbbAgods شنبه 9 فروردین 1399 11:36 ق.ظ
what does viagra do https://usaerectionrx.com/ - what does viagra do viagra for men <a href="https://usaerectionrx.com/#">side effects of viagra</a> viagra generic
fnbbRhync شنبه 9 فروردین 1399 10:26 ق.ظ
viagra without a doctor prescription https://usaerectionrx.com/ - viagra substitute herbal viagra <a href="https://usaerectionrx.com/#">viagra samples</a> viagra connect
flqpfajmkuvp شنبه 9 فروردین 1399 09:28 ق.ظ
tmmomfejmnwz Canadian pharmacy <a href=https://nerdgaming.science/wiki/Purchase_Generic_Cialis>cialis online from canada</a> canadian pharmacies generic drugs online online viagra canada <a href="https://clashofcryptos.trade/wiki/Whatever_You_Need_To_Know_About_Allergies">Canadian pharmacy</a> tadalafil canada
canada prescription online <a href=http://www.centrosubmurena.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1687992>canadian pharmacy cialis 20mg</a> canadian pharmaceuticals online viagra for sale <a href="http://99cm.net/space-uid-107040.html">Canadian pharmacy</a> canada northwest pharmacy
xngkjpngcdzc Canadian pharmacy <a href=http://shaboxes.com/author/actionsock77/>buy cialis canada</a> by pills from canada generic pharmacy <a href="https://lookbook.nu/user/7162404-Bush">canadian pharmaceuticals online</a> canadian pharmaceuticals online
canadian pharmaceuticals online my canadian pharmacy <a href=http://bbs.yuhedata.com/space-uid-1975408.html>cialis online from canada</a> sildenafil generic online drugs canada <a href="https://gumtreeads.com/user/profile/42104">canadian pharmaceuticals online</a> viagra without a doctor prescription canada

canada drugs online
vkjbhegyrgmm شنبه 9 فروردین 1399 09:22 ق.ظ
ixobxfqvgwqv canada drugs online <a href=http://www.lacittadinaagroalimentare.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1802735>cialis</a> cialis without a doctors prescription cost cialis pharmacy <a href="http://www.agriverdesa.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1122439">Canadian pharmacy</a> canadian pharmacy
canadian drug pharmacies <a href=https://www.indiegogo.com/individuals/23248572>cialis from canada</a> vipps pharmacies in canada canada pharmacies online <a href="https://all4webs.com/mittenidea82/takchrfcsq192.htm">buy pills canada</a> canadian pharmaceuticals online
oleqasmtijxq buying viagra online canada <a href=https://addsera.in/user/profile/104243>cialis canada pharmacy</a> canadian viagra online pharmacy canadian pharmacy buy viagra <a href="https://getpocket.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fsialisfromcanada.com%2F">canadian pharma companies</a> citalis
buy cialis online canada pharmacy Canadian Pharmacy <a href=https://www.wauchsam.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=4055>cialis</a> canadian pharmacy canada pharmacies <a href="http://www.paintmeparadise.com/members/minutetail88/activity/150637/">canadapharmacyonline.com</a> cialis canada price

canadian pharmacy
tifdermxnkvgEE شنبه 9 فروردین 1399 08:45 ق.ظ
viagra generic miwbzmfdcljj viagra patent <a href="http://sildenafil-us.com/">viagra vs sildenafil</a> viagra 100 mg best price <a href=http://medsildenafilusa.com/>viagra 50 vs 100</a>
viagra pills 100 mg siscxxrokmod sildenafil vs viagra <a href="http://sildenafilrxusa.com/">more tips here</a> sidenafi ng <a href=http://firstmedsusa.com/>is generic viagra available in usa</a> sildenifil
usxnqgrlxwna how much is generic viagra lqpoljxnwsxe <a href="http://rxsildenafilusa.com/">their website</a> us to us sildenafil citrate express ship <a href=http://rxsildenafilusa.com/>try what she says</a>
generic sildenfil uwhizyyamlpl viagra, revatio in oman pharmacy <a href="http://medsildenafilusa.com/">more information</a> generic vigra <a href=http://sildenafilrxusa.com/>his explanation</a>

organic sildenafil
fjglbfhhvfdmEE شنبه 9 فروردین 1399 06:34 ق.ظ
where can i buy sildenafil gcbkwfrvfmey fildena vs viagra <a href="http://sildenafil-us.com/">Continue Reading</a> sildenafil - generic viagra <a href=http://rxmedusa.com/>viagra 100mg</a>
buy generic viagra usa pharacy fkcgjvogetvl viagra (sildenafil citrate <a href="http://medsildenafilusa.com/"><source></a> us to us sildenafil citrate express ship <a href=http://rxmedusa.com/>i was reading this</a> sildenafil order
tgpmqnpghmny sildenifil xybehothwssu <a href="http://sildenafilrxusa.com/">get redirected here</a> best site for generic viagra reviews <a href=http://rxsildenafilusa.com/>check over here</a>
sildenafil citrate 100mg uvowgzkxltxq online viagra <a href="http://rxmedgenericusa.com/">sneak a peek at these guys</a> silfenadril <a href=http://firstmedsusa.com/>Get More Information</a>

usasildenafil.com
gphbxytjfvciEE شنبه 9 فروردین 1399 06:21 ق.ظ
sildenafil citrate generic viagra 100mg seymqclommil cheap generic viagra <a href="http://medsildenafilusa.com/">you can check here</a> sildenafil purchase <a href=http://sildenafil-us.com/>click for info</a>
best generic viagra prices tjfrrltfrfky sildenafil citrate tablets <a href="http://1stcanadapharm.com/">genric vigra</a> generic sildenafil <a href=http://medsildenafilusa.com/>you can look here</a> sildenafil citrate vs viagra
frfccgnzmjkr generic viagra usa pharmacies gsozgmqrrnoa <a href="http://medsildenafilusa.com/">viagra 50 mg price</a> sildenafil <a href=http://rxmedgenericusa.com/>Sildenafil</a>
viagra usa nbzepkvqpokt vlagira <a href="http://firstmedsusa.com/">Website</a> ???? sildenafil citrate tab <a href=http://sildenafilrxusa.com/>sildenafil citrate 100mg pills price</a>

is generic viagra effective
viagra pills generic شنبه 9 فروردین 1399 06:18 ق.ظ
about player [url=https://drbryanpwalsh.com/#]viagra pills generic[/url] actually witness thick marriage buy real viagra online
cheap truly elevator viagra pills generic hard stroke
wntqqkxhujuuEE شنبه 9 فروردین 1399 06:09 ق.ظ
buy viagra from india sntgrfcdpgtq is there generic form of viagra <a href="http://sildenafil-us.com/">buy viagra from india</a> generic viagra pill in usa <a href=http://sildenafil-us.com/>what is it worth</a>
sindilfil crahlhwslabu sideniafil <a href="http://sildenafilrxusa.com/">buy sildenafil citrate in us</a> sildenafil <a href=http://rxmedusa.com/>Generic viagra</a> generic viagara
bzesqxhxvewi sildenafil citrate 100mg without prescription takes paypal paymeny iwmxvazldevj <a href="http://toppharmacyusa.com/">sidunafil</a> generic viagra usa pharmacies <a href=http://sildenafil-us.com/>full report</a>
sedinafil dlqgbppowscc best generic viagra <a href="http://sildenafil-us.com/">resource</a> is sildenafil citrate available as a generic outside of usa <a href=http://rxsildenafilusa.com/>find more info</a>

order price viagra
ntnnSoarp شنبه 9 فروردین 1399 05:55 ق.ظ
vardenafil 20mg tab https://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil hydrochloride vardenafil (levitra) <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">vardenafil troches</a> vardenafil brand name
hydroxychloroquine tablet price in india شنبه 9 فروردین 1399 05:40 ق.ظ
hydroxychloroquine tablet price in india
hprlxtllfhaf شنبه 9 فروردین 1399 05:21 ق.ظ
iyyyuu additional reading <a href=http://si1denafilfored.com/>buyig sidenafil</a> Visit hendia blog link <a href="http://si1denafilfored.com/">10x weekend chewable herbal sex</a> content
fljxfddqtird شنبه 9 فروردین 1399 04:56 ق.ظ
fjxfponglctp northwestpharmacy.com <a href=https://funsilo.date/wiki/Everything_You_Need_To_Know_About_Allergies>cialis on canada</a> cialis without a prescription Canadian pharmacy <a href="https://www.udemy.com/u/minutejason96/">canadian online pharmacy</a> online pharmacie
viagra generic canadian pharmacy <a href=http://decoratorsheaven.com/user/profile/7978>canada cialis</a> all drugs walgreens drug store <a href="http://www.tenda-shop.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=835544">cvs drug prices list</a> erectile dysfunction medication
yvgcdtctwrgc pharmacy viagra <a href=https://zenwriting.net/bridgereport53/buy-generic-cialis>cialis online from canada</a> Canadian pharmacy ed supplements <a href="http://www.wiki.modywzm.pl/doku.php/whatever-you-need-to-know-about-allergies-92707">cialis canadian</a> Canadian pharmacy
costco drug prices order cialis online pharmacy <a href=https://ondashboard.win/story.php?title=buy-generic-cialis#discuss>canadian pharmacy cialis 20mg</a> canadian pharmaceuticals online prescription drug prices in canada <a href="http://www.parcheggiromatiburtina.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1702959">india viagra pharmacy</a> cialis men

Canadian pharmacy
ossrfasmwxkc شنبه 9 فروردین 1399 04:29 ق.ظ
cpwckhlnrpnl viagra from a pharmacy in canada <a href=https://clashofcryptos.trade/wiki/Whatever_You_Need_To_Know_About_Allergies>canada cialis</a> canadian pharmacy viagra canadian online pharmacy <a href="https://kostsurabaya.net/author/brakettle41/">canada cialis</a> cialis us pharmacy
does viagra work <a href=https://zzb.bz/90yjf>buy cialis canada</a> cialis pills Canadian Pharmacy <a href="http://www.sygk100.cn/home.php?mod=space&uid=1953413">canadian pharmacy</a> canada viagra pharmacy
itbfapnilruf Canadian Pharmacy <a href=http://listitforabuck.com/user/profile/279122>cialis canada pharmacy</a> cialis cost generic cialis <a href="https://imaginepaulmitchell.com/community/members/minutekettle35/activity/132155/">canadian pharmacy</a> discount online pharmacy
canadian pharmaceuticals online cialis online pharmacy <a href=https://www.ted.com/profiles/19451454>cialis</a> Canadian Pharmacy canadian pharmacy <a href="http://wordsfromnerds.net/members/mittenreport65/activity/311014/">erectile dysfunction pills</a> buy viagra canada

buy cialis online us pharmacy
rpbhqlrnhpnp شنبه 9 فروردین 1399 02:34 ق.ظ
Getting in Bulk vs. Acquiring When You Required: Several Canadian pharmacies provide <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canadian Pharcharmy Online CanadianPharmacyonlineStore.com</a> canadian-pharcharmy- canadian generic viagra discount rates on mass purchases. Several pharmacies themselves acquire medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> viagra from canadian pharmacy</a> representatives at extremely marked down rates.
fnbbAgods شنبه 9 فروردین 1399 02:12 ق.ظ
how does viagra work https://usaerectionrx.com/ - cheap viagra viagra coupons <a href="https://usaerectionrx.com/#">what is viagra</a> how much does viagra cost
ntnnSoarp شنبه 9 فروردین 1399 01:15 ق.ظ
vardenafil price https://vardenafilaxrg.com/ - vardenafil hci vardenafil side effects <a href="https://vardenafilaxrg.com/#">sildenafil vs vardenafil</a> vardenafil reviews
jgigwofyeyhn جمعه 8 فروردین 1399 11:12 ب.ظ
wjopww published here <a href=http://si1denafilfored.com/>price viagra</a> next page iqeebp cool training <a href="http://si1denafilfored.com/">generic sildenafil citrate sales</a> reference
gwjsjxtcrqhl جمعه 8 فروردین 1399 11:07 ب.ظ
wqxmuhbuzxij tadalafil online canada <a href=http://www.shinagawa-hojinkai.or.jp/userinfo.php?uid=4376388>cialis from canada</a> Canadian Pharmacy Canadian Pharmacy <a href="http://hk2.51php.com/mediawiki/index.php?title=Everything_You_Need_To_Know_About_Allergies">universal pharmacy</a> canadian pharmacy
Canadian pharmacy <a href=http://rispondipa.it/index.php?qa=user&qa_1=actionidea29>cialis online canada</a> Canadian Pharmacy discount prescription <a href="http://www.meteocaprinovr.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=691155">cialis coupons</a> canadian viagra online
uldwslfqjksu ed prescription drugs <a href=http://lgdc.maho.online/index.php?qa=user&qa_1=minutearmy31>cialis online from canada</a> canadian pharcharmy online canadian pharmacy <a href="https://mozillabd.science/wiki/Buy_Generic_Cialis">cialis generique en pharmacie</a> prescription price comparison
ed pills online canadian pharmaceuticals online <a href=http://99localads.com/user/profile/29037>cialis from canada</a> Canadian Pharmacy canadian pharmaceuticals online <a href="http://newwebit.live/story.php?title=everything-you-need-to-know-about-allergies#discuss">ed drugs</a> canadian pharma

canadian pharmacy viagra cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic